PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CHỦNG VI KHUẨN CỐ ĐỊNH NITROGEN TỪ ĐẤT TRỒNG LÚA Ở THỪA THIÊN HUẾ

Tập 19 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 18/5/2021; ngày hoàn thành phản biện: 31/5/2021; ngày duyệt đăng: 02/11/2021

PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CHỦNG VI KHUẨN CỐ ĐỊNH NITROGEN TỪ ĐẤT TRỒNG LÚA Ở THỪA THIÊN HUẾ

Phạm Thị Ngọc Lan, Hoàng Dương Thu Hương

Email: thuhuongcnk32@gmail.com

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã phân lập được 47 chủng vi khuẩn có khả năng cố định nitrogen (N) từ 5 mẫu đất trồng lúa trên địa bàn xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ đó chọn được hai chủng N36 và N37 có khả năng cố định N mạnh với sinh khối khô đạt 7,47-8,82 mg/mL và hàm lượng N-NH4+ đạt 562,72-646,27 mg/L. Kết quả khảo sát về điều kiện nuôi cấy cho thấy hai chủng vi khuẩn này có sự tích lũy sinh khối và khả năng cố định N mạnh nhất trong môi trường có pH 6,5 sau thời gian 4-5 ngày.

Từ khóa: chủng vi khuẩn, cố định nitrogen, điều kiện nuôi cấy


ISOLATION AND SELECTION OF NITROGEN-FIXING BACTERIA FROM SOIL OF RICE FIELDS IN THUA THIEN HUE PROVINCE

Pham Thi Ngoc Lan, Hoang Duong Thu Huong

Email: thuhuongcnk32@gmail.com

Abstract

In this study, 47 nitrogen-fixing bacteria strains (N) were isolated from five soil samples of rice fields in Huong Toan Commune, Huong Tra District, Thua Thien Hue Province. Two strains of N36 and N37 that show strong nitrogen-fixation capacity (dry biomass at 7,46-8,83 mg/mL and N-NH4+ concentration at 562,72-646,27 mg/L) were selected. Our findings in the culture condition optimization indicate that these two nitrogen-fixing bacteria strains have the highest biomass and the strongest nitrogen-fixation ability at pH 6,5, after four to five days of culture.

Keywords: Bacteria strains, culture condition, nitrogen fixation

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế