HYDRATION REACTION RATE AND UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH OF FORMOSA GRANULATED BLAST FURNACE SLAG CURED IN SEAWATER

Tập 19 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Received: 5/5/2021; Received in revised form: 7/5/2021; Accepted: 02/11/2021

HYDRATION REACTION RATE AND UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH OF FORMOSA GRANULATED BLAST FURNACE SLAG CURED IN SEAWATER

Tran Thanh Nhan, Duong Phuoc Huy, Nguyen Thi Le Huyen, Tran Xuan Thach, Do Quang Thien, Nguyen Thi Thanh Nhan, Ho Ngoc Hau

Email: ttnhan@hueuni.edu.vn

Tóm tắt

Samples of Granulated blast furnace slag (GBFS) from Formosa steel plant (called as Formosa GBFS) were collected and used for several testing series regarding potential application as an alternative material in construction and civil works. Un-hydrated GBFS particle shows river sand-like shapes by all appearances with more angular and therefore, it shows higher shear strength than those of natural sand. In addition, GBFS has latent hydraulic characteristics affecting its physico-mechanical properties when working in wet conditions, especially alkaline ones. In this study, specimens were cured in seawater from 0 day to 280 days under the air temperature both in-room and outdoor. After curing, hydrated specimens were tested for unconfined compressive strength and hydration reaction ratio. It is shown from the experimental results that the unconfined compressive strength and the hydration reaction ratio of Formosa GBFS increase with curing duration and such a tendency is slightly affected by curing temperature between indoor and outdoor. An estimation method of the hydration reaction ratio and the hydration-induced strength was developed for Formosa GBFS cured in seawater.

Từ khóa: Construction material, Granulate blast furnace slag (GBFS), Hydration reaction, Unconfined compressive strength


TỐC ĐỘ THỦY HÓA VÀ ĐỘ BỀN NÉN MỘT TRỤC NỞ HÔNG CỦA XỈ HẠT LÒ CAO FORMOSA KHI THỦY HÓA TRONG NƯỚC BIỂN

Tran Thanh Nhan, Duong Phuoc Huy, Nguyen Thi Le Huyen, Tran Xuan Thach, Do Quang Thien, Nguyen Thi Thanh Nhan, Ho Ngoc Hau

Email: ttnhan@hueuni.edu.vn

Abstract

Trong nghiên cứu này, mẫu xỉ hạt lò cao Nhà máy gang thép Formosa (gọi tắt là xỉ Formosa GBFS) được thu thập và thí nghiệm phục vụ nghiên cứu khả năng sử dụng làm vật liệu thay thế cát tự nhiên trong xây dựng. Hạt xỉ GBFS chưa thủy hóa có hình dạng giống với cát lòng sông nhưng góc cạnh hơn và do đó có cường độ kháng cắt lớn hơn cát tự nhiên. Ngoài ra, xỉ GBFS có đặc tính thủy hóa khi làm việc hoặc tiếp xúc môi trường ẩm tự nhiên, đặc biệt môi trường kiềm và đặc tính này có ảnh hưởng đến tính chất cơ lý của xỉ. Vì vậy, trong nghiên cứu này, mẫu xỉ Formosa GBFS được thủy hóa trong nước biển từ 0 đến 280 ngày và ở điều kiện nhiệt độ ngoài trời và trong phòng. Sau thủy hóa, mẫu được thí nghiệm nén một trục nở hông và thí nghiệm xác định hệ số thủy hóa. Kết quả thí nghiệm cho thấy độ bền nén và hệ số thủy hóa của xỉ Formosa GBFS tăng dần theo thời gian. Điều kiện nhiệt độ thủy hóa giữa trong phòng và ngoài trời ảnh hưởng không nhiều đến các tính chất này. Kết quả thu được cho phép phát triển phương pháp tính toán dự báo hệ số thủy hóa và cường độ kháng nén của xỉ Formosa GBFS khi làm việc trong môi trường nước biển.

Keywords: Độ bền nén một trục nở hông, phản ứng thủy hóa, vật liệu xây dựng, xỉ hạt lò cao (GBFS)

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế