NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN TRƯỢT LỞ MÁI DỐC TUYẾN CAO TỐC LA SƠN - TÚY LOAN VÀ ĐƯỜNG 14B, HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tập 19 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 29/4/2021; ngày hoàn thành phản biện: 6/5/2021; ngày duyệt đăng: 02/11/2021

NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN TRƯỢT LỞ MÁI DỐC TUYẾN CAO TỐC LA SƠN - TÚY LOAN VÀ ĐƯỜNG 14B, HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Nguyễn Thị Thủy, Lê Duy Đạt, Nguyễn Thị Lệ Huyền, Nguyễn Hải Cường

Email: ntthuykh@hueuni.edu.vn

Tóm tắt

Trên cơ sở khảo sát thực địa và thí nghiệm mẫu đất đới phong hóa, bài báo giới thiệu hiện trạng và phân tích nguyên nhân trượt lở đất đá dọc hai tuyến giao thông quan trọng (cao tốc La Sơn - Túy Loan và tỉnh lộ 14B) trên địa bàn huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế trong mùa mưa bão năm 2020. Dọc tuyến La Sơn - Túy Loan có 03 điểm trượt quy mô trung bình và 05 điểm trượt quy mô nhỏ, tuyến tỉnh lộ 14B có 05 điểm trượt quy mô nhỏ. Tất cả các điểm trượt đều xảy ra trên mái dốc và thuộc đới phong hóa hoàn toàn và/hoặc đới phong hóa mạnh các đá của hầu hết các thành tạo địa chất trong khu vực. Nguyên nhân gây trượt lở gồm tổng hợp các yếu tố địa hình, khí hậu, cấu trúc địa chất và hoạt động nhân sinh, trong đó địa hình dốc là điều kiện thuận lợi, cấu trúc địa chất là yếu tố thúc đẩy quá trình trượt lở, mưa cường độ lớn và kéo dài là nguyên nhân trực tiếp khiến đất phong hóa bão hòa nước, gia tăng tải trọng và mất cân bằng, gây ra các khối trượt.

Từ khóa: Nam Đông, phong hóa,trượt lở


CURRENT STATUS AND CAUSES OF LANDSLIDES ALONG LA SON - TUY LOAN HIGHWAY AND ROUTE NO.14B IN NAM DONG DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE

Nguyen Thi Thuy, Le Duy Dat, Nguyen Thi Le Huyen, Nguyen Hai Cuong

Email: ntthuykh@hueuni.edu.vn

Abstract

Based on field surveys and soil sample experiment in the weathered zone, the paper presents actuality and causes of landslides along two main roads (La son - Tuy Loan highway and No.14B route) in Nam Dong district, Thua Thien Hue province during the 2020 monsoon season. There were 03 medium-scale and 05 small-scale landslide locations along the La Son - Tuy Loan highway, and 05 small-scale landslide locations along the route No.14B. The landslides occurred in completely and strongly weathered zones developing on most of the geological units in the area. The causes of landslides are many factors, including topography, climate, geological structure, and human activities. Dip slope is a favourable condition, and geological structure plays an impulse role in triggering the landslide. A long-time heavy rain acts as a directly influence making soils saturated, volume increased and stability lost, which generates landslide masses.

Keywords: landslide, Nam Dong, weathering

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế