Danh sách tác giả

Tất cả | 0 | A | Ă | Â | B | C | D | Đ | E | Ê | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Ô | Ơ | P | Q | R | S | T | U | Ư | V | W | X | Y | Z |

H

Huy, Bùi (1)
Hùng, Lê Văn Thanh (0)

J

L

N

T

Thống kê đã xuất bản

  • Tổng số tập (volume): 20
  • Tổng số chuyên san (number): 49
  • Tổng số chuyên ngành: 17
  • Tổng số bài đăng: 784
  • Tổng số tác giả: 986

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế