Tập 10 (11/2017)
Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn
Issues in Social Science and Humanity

MỤC LỤC


 1. GIỌNG ĐIỆU NGHỆ THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT ĐỖ BÍCH THÚY


 2. TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN TRONG MỘT SỐ TIỂU THUYẾT VIỆT NAM SAU 1986


 3. ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ ĐỘC THOẠI TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM


 4. NGUYỄN HOÀNG – HÀNH TRÌNH MỞ CÕI QUA TIỂU THUYẾT MINH SƯ CỦA THÁI BÁ LỢI


 5. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỪ HÁN VIỆT Ở THỂ TÀI DU KÝ CỦA NAM PHONG TẠP CHÍ


 6. GIỚI THIỆU VĂN BẢN DƯỢC TÍNH CA QUÁT


 7. THẾ GIỚI NHÂN VẬT SONG TRÙNG TRONG TRUYỆN KỂ GENJI CỦA MURASAKI SHIKIBU


 8. TÂM THỨC VỀ CÔ ĐƠN HIỆN SINH TRONG THƠ XUÂN DIỆU


 9. CỔ MẪU MẸ TRONG THẦN THOẠI VÀ TRUYỀN THUYẾT DÂN GIAN NGƯỜI VIỆT


 10. ĐẶC ĐIỂM CỦA LOẠI HÌNH ĐỊA DANH VEN BIỂN QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ VÀ THỪA THIÊN HUẾ TỪ GÓC NHÌN ĐỊA LÝ VÀ LỊCH SỬ


 11. LÝ LUẬN VĂN HỌC HIỆN THỰC HUYỀN ẢO Ở VIỆT NAM – NHỮNG THÀNH TỰU, GIỚI HẠN VÀ KHẢ THỂ


 12. TỰ DO DỊCH CHUYỂN LAO ĐỘNG LÀNH NGHỀ TRONG CỘNG ĐỒNG ASEAN: ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG


 13. NHÌN LẠI QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – HOA KỲ SAU HƠN 20 NĂM BÌNH THƯỜNG HÓA


 14. VẤN ĐỀ DẠY - HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH


 15. Ý NGHĨA CỦA TRIẾT LÝ VỀ ĐỐI TƯỢNG GIÁO DỤC CỦA KHỔNG TỬ ĐỐI VỚI ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY


 16. VAI TRÒ CỦA SEMINAR TRONG GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ


 17. XÂY DỰNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN NHẰM QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU FESTIVAL HUẾ


 18. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG SỰ GẮN KẾT VÀ TÁI THÍCH NGHI CÔNG VIỆC CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TỪNG DU HỌC VÀ LÀM VIỆC TẠI NƯỚC NGOÀI - TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


Thông tin về chuyên san

Bìa chuyên san:

File mục lục:
vol_10_no_2_mucluc.pdf

Tổng số bài đã đăng: 18

Phân theo chuyên ngành:

 • Văn học: 11
 • Lịch sử: 2
 • Lý luận chính trị: 3
 • Báo chí - Truyền thông: 1
 • Các ngành KHXH&NV khác: 1

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế