Tập 12 (7/2018)
Chuyên san Văn - Sử - Triết học
Issues in Literature - History - Philosophy

MỤC LỤC


 1. TÍNH VÔ THỨC CỦA KÝ HIỆU NGÔN TỪ


 2. YẾU TỐ HIỆN THỰC HUYỀN ẢO TRONG TIỂU THUYẾT HỒ ANH THÁI


 3. GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ VÀ NỖI CÔ ĐƠN HUYỀN THOẠI - MỘT CÁCH TIẾP CẬN MỚI NỀN VĂN HỌC MỸ LATINH


 4. CẤU TRÚC THẾ ĐẠI TỪ CHỈ XUẤT TRONG TIẾNG VIỆT


 5. HỆ HÌNH THƠ VIỆT NHÌN TỪ LÝ THUYẾT


 6. ĐẶC ĐIỂM TIỂU THUYẾT TƯ LIỆU LỊCH SỬ VÀ PHƯƠNG THỨC TRẦN THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT BIÊN BẢN CHIẾN TRANH 1-2-3-4.75 CỦA TRẦN MAI HẠNH


 7. BIỂU TƯỢNG HUYỀN ẢO TRONG TRUYỆN NGẮN LÊ MINH PHONG


 8. THẾ GIỚI NHÂN VẬT TRONG HAI TẬP TRUYỆN NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙALÀN GIÓ CHẢY QUA CỦA LÊ MINH KHUÊ


 9. Ý THỨC PHÁI TÍNH QUA SỰ ĐA DẠNG NGÔN NGỮ THƠ CỦA ĐOÀN THỊ LAM LUYẾN


 10. PHỤC DỰNG LỄ TẾ GIAO TRONG FESTIVAL HUẾ: ThỰc trẠng vÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA


 11. QUAN HỆ CHÍNH TRỊ - NGOẠI GIAO GIỮA ẤN ĐỘ VÀ INDONESIA GIAI ĐOẠN 1955-1964


 12. VAI TRÒ CỦA HOA KỲ ĐỐI VỚI NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (2010 -2017)


 13. ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG GIỮA MÔ HÌNH KINH TẾ NAKAMA VÀ ZAIBATSU Ở NHẬT BẢN


 14. QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM – MYANMAR TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2016


 15. CUỘC CHIẾN TRANH ÁO - PHỔ  NĂM 1866 TRONG QUÁ TRÌNH THỐNG NHẤT NƯỚC ĐỨC GIỮA THẾ KỶ XIX


 16. TÌNH HÌNH BÁO CHÍ Ở HUẾ TỪ NĂM 1913 ĐẾN TRƯỚC NĂM 1927


 17. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU Ở NAM KỲ ĐẦU THẾ KỶ XX


 18. TRI THỨC BẢN ĐỊA TRONG KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN CỦA NGƯỜI BRU-VÂN KIỀU, NGƯỜI TÀ ÔI (PA-CÔ) HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ


 19. CÁC THÀNH PHẦN CỦA CHUỖI GIÁ TRỊ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TRONG LĨNH VỰC ĂN UỐNG VÀ GIẢI KHÁT, TRƯỜNG HỢP TẠI VIỆT NAM


Thông tin về chuyên san

Bìa chuyên san:

File mục lục:
vol_12_no_3_mucluc.pdf

Tổng số bài đã đăng: 19

Phân theo chuyên ngành:

 • Địa lý - Địa chất: 1
 • Văn học: 9
 • Lịch sử: 8
 • Các ngành KHXH&NV khác: 1

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế