Tập 17 (12/2020)
Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất
Issues in Chemistry - Biology - Earth Sciences

MỤC LỤC


 1. NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU CÓ CẤU TRÚC NICKEL FERRITE BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY NHIỆT VÀ ỨNG DỤNG XÚC TÁC PHÂN HỦY QUANG HÓA METHYLENE BLUE


 2. ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ DUNG MÔI CHIẾT ĐẾN HÀM LƯỢNG TỔNG CÁC HỢP CHẤT PHENOL, TỔNG FLAVONOID VÀ HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA CỦA CAO CHIẾT TỪ NẤM OPHIOCORDYCEPS SOBOLIFERA


 3. NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU HỖN HỢP NANO Cu – Ag


 4. NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC, TÍNH CHẤT VÀ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ĂN MÒN Fe (110) CỦA PYRAZINE VÀ DẪN XUẤT BẰNG TÍNH TOÁN HÓA LƯỢNG TỬ


 5. NGHIÊN CỨU LOẠI BỎ CÁC PHẨM NHUỘM DY-S4G, DV-B VÀ DTB-XF BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DI LẮNG ĐỌNG SỬ DỤNG VẬT LIỆU GRAPHEN OXIT


 6. TÍN HIỆU VON-AMPE HÒA TAN ANOT XUNG VI PHÂN CỦA THỦY NGÂN TRÊN ĐIỆN CỰC THAN THỦY TINH PHỦ MÀNG VÀNG


 7. NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ NANO AG TRÊN NỀN DEXTRAN


 8. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI PECTIN TỪ VỎ MỘT SỐ LOẠI TRÁI CÂY


 9. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NANO SẮT LÊN SỰ HÌNH THÀNH RỄ VÀ TẠO CÂY HOÀN CHỈNH CỦA CÂY DÂU TÂY (Fragaria x ananassa), SÂM NGỌC LINH (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) NUÔI CẤY IN VITRO


 10. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CHỦNG VI KHUẨN PHÂN GIẢI TINH BỘT TỪ HỒ NUÔI THỦY SẢN Ở VÙNG PHÁ TAM GIANG, THỪA THIÊN HUẾ


 11. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN CỐ ĐỊNH NITROGEN TỪ ĐẤT TRỒNG RAU Ở THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI


 12. ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG CỠ LỚN Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


 13. ĐẶC ĐIỂM CÁC TRẦM TÍCH HOLOCEN Ở ĐỒNG BẰNG THỪA THIÊN HUẾ


 14. HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT RỪNG TRỒNG Ở MỘT SỐ XÃ HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ


 15. HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THU GOM CHẤT THẢI RẮN TÁI CHẾ CỦA CÁC THÀNH PHẦN PHI CHÍNH THỨC Ở THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI


 16. NGHIÊN CỨU TIỀM NĂNG SINH KHOÁNG CỦA GRANITOID KHỐI NGỌC TỤ, KON TUM


 17. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MỘT SỐ LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN IA GRAI, TỈNH GIA LAI


 18. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN CẦU KÈ, TỈNH TRÀ VINH


 19. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIS VỀ THỔ NHƯỠNG TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU THÍ ĐIỂM TẠI HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


 20. XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT TINH BỘT SẮN BẰNG QUÁ TRÌNH KEO TỤ ĐIỆN HÓA


Thông tin về chuyên san

Bìa chuyên san:

File mục lục:
vol_17_no_2_mucluc.pdf

Tổng số bài đã đăng: 20

Phân theo chuyên ngành:

 • Hóa học: 7
 • Sinh học: 5
 • Địa lý - Địa chất: 7
 • Môi trường: 1

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế