Tập 18 (6/2021)
Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất
Issues in Chemistry - Biology - Earth Sciences

MỤC LỤC


 1. ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ ION CẢN TRỞ VÀ ĐỘ TIN CẬY CỦA PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HÒA TAN ANOT XUNG VI PHÂN DÙNG ĐIỆN CỰC KIM CƯƠNG PHA TẠP BO PHỦ MÀNG VÀNG ĐỂ ĐỊNH LƯỢNG ASENIT


 2. NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU COMPOSITE ZIF-67/Fe2O3/g-C3N4 VÀ ỨNG DỤNG


 3. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC CÁC CHI LƯU SÔNG CỔ CHIÊN Ở TỈNH TRÀ VINH DỰA VÀO CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC (WQI)


 4. ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH TIÊU THỤ CÁ Ở HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


 5. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG BẢO VỆ THỤ THỂ CHỦ ACE2 VÀ ỨC CHẾ SPIKE PROTEIN 6VSB CỦA SARS-CoV-2 TỪ MỘT SỐ DẪN XUẤT PHENYLPROPENE BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG LẮP GHÉP PHÂN TỬ


 6. HOẠT TÍNH BẢO VỆ GAN CỦA CÁC HỢP CHẤT PHÂN LẬP TỪ CÂY AN XOA (HELICTERES HIRSUTA) THU HÁI Ở GIA LAI


 7. ĐIỀU CHẾ VÀ ĐẶC TRƯNG MỘT SỐ VẬT LIỆU NANO OXIT GADOLI VÀ NEODYM BẰNG PHƯƠNG PHÁP POLYOL


 8. HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA MỘT SỐ CAO CHIẾT THỰC VẬT THUỘC HỌ GỪNG (Zingiberaceae) VÀ HỌ CỦ NÂU (Dioscoreaceae)


 9. NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CAO CHIẾT LÁ NHÀU (MORINDA CITRIFOLIA .L)


 10. TẠO NGUỒN VẬT LIỆU IN VITRO CHO VI NHÂN GIỐNG CÂY HUYẾT DỤ (Cordyline terminalis (L.) Kunth)


 11. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA TINH DẦU LÁ LỐT (PIPER LOLOT C.DC.)


 12. THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA SINH VẬT NGOẠI LAI XÂM HẠI Ở HUYỆN TIỂU CẦN, TỈNH TRÀ VINH


 13. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU DẠNG WEBMAP VỀ KHOÁNG SẢN TỈNH QUẢNG NAM


 14. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐỊA CHẤT KẾT HỢP VỚI DU LỊCH SINH THÁI Ở KHU VỰC TAM GIANG – BẠCH MÃ, THỪA THIÊN HUẾ


 15. XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA CÁC TRẠNG THÁI RỪNG TỰ NHIÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM - TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG TẠI HUYỆN CHƯ PRÔNG, TỈNH GIA LAI


 16. NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỊNH LƯỢNG BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ XÁC ĐỊNH TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG MÔI TRƯỜNG BIỂN Ở VIỆT NAM


 17. ĐỊA HÓA MÔI TRƯỜNG ĐẤT KHU VỰC NGOẠI Ô THÀNH PHỐ HÀ NỘI (TỈNH HÀ TÂY CŨ)


 18. GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CHUẨN DỮ LIỆU GISHUE VÀ HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI CHO CÁC NGÀNH TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


 19. ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MODFLOW NGHIÊN CỨU SỰ HÌNH THÀNH TRỮ LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT KHU VỰC THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI


 20. QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ NGUY HẠI: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở MỘT SỐ BỆNH VIỆN THUỘC TỈNH TRÀ VINH


Thông tin về chuyên san

Bìa chuyên san:

File mục lục:
vol_18_no_2_mucluc.pdf

Tổng số bài đã đăng: 20

Phân theo chuyên ngành:

 • Hóa học: 7
 • Sinh học: 5
 • Địa lý - Địa chất: 7
 • Môi trường: 1

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế