Tập 19 (12/2021)
Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất
Issues in Chemistry - Biology - Earth Sciences

MỤC LỤC


 1. TỔNG HỢP VẬT LIỆU KHUNG HỮU CƠ KIM LOẠI UiO-66


 2. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI DỰA VÀO CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC (WQI) VÀ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CHÍNH (PCA)


 3. NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP THAN HOẠT TÍNH TỪ VỎ TRẤU VÀ ỨNG DỤNG TRONG HẤP PHỤ XANH METHYLENE


 4. ĐIỀU CHẾ NANO HYDROXYAPATITE BIẾN TÍNH BẰNG CHITOSAN VÀ GLUCOSAMINE


 5. NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH VIAGRA BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA SỬ DỤNG ĐIỆN CỰC BIẾN TÍNH OXIDE SẮT TỪ


 6. NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP HẠT NANO α-Fe2O3 VÀ HOẠT TÍNH XÚC TÁC CHO PHẢN ỨNG BENZYL HÓA BENZENE


 7. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CLOXACILLIN VÀ DICLOXACILLIN LÊN BỀ MẶT KIM LOẠI SẮT (Fe) BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA LƯỢNG TỬ VÀ MÔ PHỎNG ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ


 8. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CHỦNG VI KHUẨN CỐ ĐỊNH NITROGEN TỪ ĐẤT TRỒNG LÚA Ở THỪA THIÊN HUẾ


 9. TẢI LƯỢNG CHẤT Ô NHIỄM TẠI CÁC HỆ THỐNG SÔNG CHÍNH TỈNH GIA LAI


 10. CẢI THIỆN MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN CỦA GEN NATC10 MÃ HÓA NATTOKINASE TRONG BACILLUS SUBTILIS BD170 TÁI TỔ HỢP


 11. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VÒNG ĐỜI CỦA BƯỚM CHANH (Catopsilia pomona) Ở HUYỆN CHƯ PRÔNG, TỈNH GIA LAI VÀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG NHỘNG LÀM THỰC PHẨM


 12. TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CÁC LOẠI HÌNH DU LỊCH Ở VỊNH XUÂN ĐÀI, TỈNH PHÚ YÊN


 13. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐỊA CHẤT (ĐẤT, NƯỚC MẶT, NƯỚC NGẦM) KHU VỰC KHAI THÁC VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỰ NHIÊN Ở HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


 14. HYDRATION REACTION RATE AND UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH OF FORMOSA GRANULATED BLAST FURNACE SLAG CURED IN SEAWATER


 15. NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN TRƯỢT LỞ MÁI DỐC TUYẾN CAO TỐC LA SƠN - TÚY LOAN VÀ ĐƯỜNG 14B, HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


 16. PHÂN VÙNG NGUY CƠ TRƯỢT SỤT ĐẤT KHU VỰC PHONG XUÂN, PHONG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CẤP BẬC SAATY


 17. ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) TRÊN CÁT Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


Thông tin về chuyên san

Bìa chuyên san:

File mục lục:
vol_19_no_2_mucluc.pdf

Tổng số bài đã đăng: 17

Phân theo chuyên ngành:

 • Hóa học: 7
 • Sinh học: 5
 • Địa lý - Địa chất: 4
 • Môi trường: 1

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế