Tập 20 (5/2022)
Chuyên san Toán - Công nghệ thông tin - Vật lý - Kiến trúc
Issues in Mathematics - Information Technology - Physics - Architecture

MỤC LỤC


 1. THỰC THI TIẾN TRÌNH NGHIỆP VỤ CỘNG TÁC DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN


 2. PHÁT HIỆN ĐỐI TƯỢNG DỰA VÀO HỌC SÂU TRÊN RASPBERRY PI


 3. SỬ DỤNG GOOGLE API ĐỂ TẠO VÀ QUẢN LÝ LỚP HỌC, SỰ KIỆN BUỔI HỌC TRONG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN


 4. ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ BÙ KIM LOẠI KIỀM ĐẾN CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT ÁP ĐIỆN CỦA GỐM KNLNS-BNKZ


 5. ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN THỦY NHIỆT ĐẾN ĐẶC TRƯNG QUANG HỌC CỦA HẠT CACBON NANO


 6. ĐẶC TRƯNG LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG CỦA HỆ GỐM (1-x)BNKT-xBCZT


 7. NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI MỘT MÔ HÌNH MẠNG KHÔNG DÂY SUB – 1 GHz CHO CÁC ỨNG DỤNG IoT


 8. ĐỀ XUẤT KIẾN TRÚC VÀ ĐÁNH GIÁ THỬ NGHIỆM KHỐI MÃ HÓA KHÔNG DÙNG SBOX CHO HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỦA CÁC HỆ THỐNG IOT


 9. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG HÌNH THÁI KIẾN TRÚC CÔNG CỘNG PHỤC VỤ DU LỊCH TRỤC CẢNH QUAN BỜ SÔNG HƯƠNG THÀNH PHỐ HUẾ


 10. SỰ BIẾN ĐỔI NHÀ Ở TRUYỀN THỐNG NGƯỜI CHĂM H'ROI, KHU VỰC PHÚ YÊN DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA


 11. PHÂN LOẠI BỐ CỤC MẶT BẰNG CHÙA HUẾ THỜI NGUYỄN THEO CHỮ TƯỢNG HÌNH


Thông tin về chuyên san

Bìa chuyên san:

File mục lục:
vol_20_no_1_mucluc.pdf

Tổng số bài đã đăng: 11

Phân theo chuyên ngành:

 • Công nghệ thông tin: 3
 • Vật lý: 3
 • Điện tử - Viễn thông: 2
 • Kiến trúc: 3

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế