Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Giới thiệu về Tạp chí

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tiền thân là Trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sáp nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế (thành lập năm 1957) trước đây. Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, Trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn và kỹ thuật - công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Trường đã quy tụ được một đội ngũ giảng dạy và nghiên cứu khoa học có chuyên môn sâu, nghiệp vụ cao, hàng năm có nhiều công trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp Đại học Huế và cấp Bộ. Nhiều giảng viên có bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí có uy tín trong nước và quốc tế.

Để phục vụ cho việc phổ biến các thông tin về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế; cũng như giới thiệu, công bố kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ thuộc các lĩnh vực giảng dạy, đào tạo của Nhà trường, trao đổi học thuật của cán bộ giảng viên, các nhà nghiên cứu trong và ngoài trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã xuất bản số đầu tiên của Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế theo Giấy phép hoạt động báo chí số 495/GP-BTTT ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Tạp chí đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN) ngày 23/7/2014.

Các ấn phẩm

Thống kê

Số liệu thống kê công bố

Tác giả

Bài báo

Số

Chuyên ngành