Giới thiệu về Tạp chí

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế được thành lập năm 1957, mang sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn và kỹ thuật - công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Trường đã quy tụ được một đội ngũ cán bộ giảng dạy - nghiên cứu khoa học có chuyên môn sâu, với nhiều công trình nghiên cứu khoa học các cấp đạt chất lượng tốt và nhiều bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí uy tín trong nước cũng như quốc tế hằng năm.

Để phục vụ cho việc phổ biến các thông tin nghiên cứu khoa học của Nhà trường, cũng như công bố kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ của các nhà nghiên cứu trên toàn quốc, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã được phép xuất bản số đầu tiên của Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế theo Giấy phép hoạt động báo chí số 495/GP-BTTT ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Tạp chí đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN) ngày 23/7/2014.

Tạp chí xuất bản định kỳ 03 tháng một số. Mỗi số bao gồm 03 chuyên mục, một năm có 04 số. Tạp chí xem trọng chất lượng các bài báo với tính chọn lọc khá cao. Các bài báo khoa học được công bố đều đảm bảo chất lượng và có những phát hiện khoa học mới. Đội ngũ các nhà khoa học phản biện kín có uy tín khoa học và chuyên môn phù hợp với nội dung bài báo. Tạp chí có 02 hình thức xuất bản là online và bản in truyền thống. Ban biên tập luôn chú trọng nâng cao chất lượng bài báo, thường xuyên cải tiến quy trình xuất bản - biên tập. Do tính chất đặc thù đào tạo đa ngành nghề, đa lĩnh vực của Nhà trường, bao gồm cả khối khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn nên Tạp chí được xuất bản với 03 chuyên mục sau:

- Toán - Công nghệ Thông tin - Vật lý - Kiến trúc;

- Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất;

- Văn - Sử - Triết học.

Rất mong quý học giả, thầy cô giáo, anh chị sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh quan tâm, gửi bài cho tạp chí. Chúng tôi trân trọng mọi sự cộng tác, xây dựng, góp ý để Tạp chí phát triển theo hướng liêm chính, khai phóng, hàn lâm và hiện đại.